fredag 4 mars 2011

Morgon mellan fjällen

1. Morgon mellan fjällen,
hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

2. Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god!

3. Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

4. Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod.
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud, är god,
Gud är god.

Text: Okänd amerikansk författare ca 1850, övers. Betty Ehrenborg-Posse 1851, ngt bearb.
Musik: Karl H E Hauer före 1852 (före 24 års ålder)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar