fredag 4 mars 2011

Lämna dej helt åt Jesus1. Lämna dej helt åt Jesus!
Själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dej gå in.
Lämna dej helt åt Jesus!
Förr blir dock allt ej väl.
Villigt din Gud och Herre
giv både kropp och själ.

2. Lämna dej helt åt Jesus!
Han som är god och sann
leda, befria, bära,
trösta och hjälpa kan.
Lämna dej helt åt Jesus,
stilla för honom bliv.
Hela ditt hjärtas kärlek
honom, din Herre giv!

3. Lämna dej helt åt Jesus
nu, nu i denna stund!
Han skall dej aldrig svika,
evigt är hans förbund.
Lämna dig helt åt Jesus,
själv vill han helt bli din.
Se, med sin nåd och sanning
vill han till dej gå in.

Text och musik: Joel Blomqvist 1884 (44 år), ngt bearb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar