fredag 4 mars 2011

Kom, låt oss prisa vår Herre och GudKom, låt oss prisa vår Herre och Gud,
sjunga hans ära med lovsångers ljud.
Alla folk skall lova vår Gud.

Text: (=SvPs1986 nr 692) Psalt. 67:4-6
Musik: 3-stämmig kanon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar