fredag 4 mars 2011

Herren min gode herde är1. Herren min gode herde är,

ingenting ska längre fattas mej!
Han är den som leder
mej till gröna ängar
och till vatten där jag finner ro.

2. Jag fruktar inte något ont,
inte ens i dödens mörka dal.
Herre, du är med mej,
i min nöd du ser mej,
och din käpp och stav, de gör mej trygg.

3. Då mina fiender ser på
dukar Herren upp sitt bord för mej.
Bara goda gåvor
ger han alla dagar,
evigt ska jag i hans hus få bo.

Text: Kung David (Psalt. 23),
bearb. A.H. efter norsk förebild 2008
Musik: Folkmelodi (Davids egen mel. tyvärr förkommen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar