fredag 4 mars 2011

Din klara sol går åter opp

1. Din klara sol går åter opp,
jag tackar dig, min Gud!
Med kraft och mod och nyfött hopp
jag höjer glädjens ljud.

2. Din sol går opp för ond och god,
för alla som för mig.
O må jag så i tålamod
och kärlek likna dig.

3. O, lär mig lyda dina bud
och ha din vilja kär,
förnöjd och glad i dig, min Gud,
var dag jag lever här.

4. Då skall jag, trygg i råd och dåd,
till dig, o Fader, fly
och än besinna, att din nåd
är varje morgon ny.

Text: Johan Olof Wallin 1814 (35 år), v. 3 bearb. 1986
Musik: Tysk 1710

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar