lördag 10 oktober 2020

Vi ska vandra i Guds kärleks ljus (Siyahamba)1. //: Vi ska vandra
i Guds kärleks ljus,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://
//: Vi ska vandra, å-å,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://

2. //: Siyahamb´ ekukhamyeni
kwenkhos,
siyahamb´ ekukhanyeni kwenkhos ://
//: Siyahamba, o-oh,
siyahamba ekukhanyeni kwenkhos ://

3. //: We are marching
in the light of God,
we are marching
in the light of God ://
//: We are marching, o-oh,
we are marching
in the light of God ://


Text: Från Sydafrika

måndag 30 september 2019

torsdag 11 juni 2015

I denna ljuva sommartid

Jfr även Land Lars Erssons melodi till SvPs622, som i leksandstrakten sjungits just till "I denna ljuva".

Alt. Anders Öhrwalls koral (finns ej i psalmboken):
1. I denna ljuva sommartid,
gå ut, min själ, och gläd dej vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dej och mej hon får
så underbara håvor.

2. Av rika löv är grenen full
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.

3. Oss åkern bådar ymnig tid
och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds mildhet prisa
som vill i överdådigt mått
oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa.

4. Låt, Jesus, mej nu i ditt hägn,
alltjämt av nådens milda regn
bevattnad, stå i blomma.
Din kärleks sol upplive så
min själ, att Andens frukter må
av hennes värme komma.

5. Behåll mej till ditt paradis,
och låt mej på de trognas vis
i dina gårdar grönska.
Låt mej få tjäna dej allen'
i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.

Kom till festen, varenda en!
//: Kom till festen, varenda en!
Kom till glädjen i frälsningen!
Varje mänska får bli en gäst
i Guds rikes fest! ://

1. Gud har skickat ett kärleksbrev,
det är Bibeln han till oss skrev.
Vi är välkomna till hans famn
genom Jesu namn.

Kom till festen...

2. Du får inbjuda vem du vill.
Platser finns så det räcker till.
Låt oss sprida den nyheten
till varenda en!

Kom till festen...

Copyright text och musik: Ingvar Holmberg 1978, publ. med tillstånd

fredag 4 mars 2011

Detta är dagen, detta är dagenDetta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort,
ja, som Herren gjort!
Låt oss i glädje, låt oss i glädje
nu tacka Gud,
ja, nu tacka Gud!
Detta är dagen som Herren gjort,
låt oss i glädje nu tacka Gud!
Detta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort!Text: Psalt. 118:24
Musik: Från Filippinerna

Morgon mellan fjällen
1. Morgon mellan fjällen,
hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

2. Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god!

3. Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god!

4. Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod.
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud, är god,
Gud är god.

Vilken härlig dagVilken härlig dag!
Tack gode Gud för vädret.
Vilken härlig dag!
Jag lever den för dej.
Vilken härlig dag!
Och allt blir bara bättre
ju mera jag ser
av allt som du mej ger.