torsdag 11 juni 2015

Kom till festen, varenda en!
//: Kom till festen, varenda en!
Kom till glädjen i frälsningen!
Varje mänska får bli en gäst
i Guds rikes fest! ://

1. Gud har skickat ett kärleksbrev,
det är Bibeln han till oss skrev.
Vi är välkomna till hans famn
genom Jesu namn.

Kom till festen...

2. Du får inbjuda vem du vill.
Platser finns så det räcker till.
Låt oss sprida den nyheten
till varenda en!

Kom till festen...

Copyright text och musik: Ingvar Holmberg 1978, publ. med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar